Какви устройства и протоколи подържа програмата LARS PC?

Поддържат се приемни станции за охрана по радиоканал, телефонна линия и GSM канал на фирмите Teletech, Sectron, M2M, KP ELECTRONIC SYSTEMS, C&K Systems, Paradox, SurGuard и съвместимите с тях. Използваните протоколи до момента са: KP Electronics(LARS), Electronics Line(KEL), RAD6500, Tech98, Ademco CONTACT ID, SIA-2, Caller ID, C&K Informer, LBS, FBI.

• • • • •

Какви предимства ми дава сключването на договор за извън гаранционна поддръжка?

При наличие на сключен договор за поддръжка клиентът получава 24/7 помощ и подръжка по телефон, email или отдалечен достъп. Безплатна актуализация на програмите.

• • • • •

Какво е необходимо за да може да се ползва интернет приложението LARS WEB?

За работа в реално време е необходимо клиентът да разполага с реален стататичен IP адрес и сключен договор за абонаментна поддръжка, а достъп до интернет приложението LARS WEB може да се осъществи от всеки компютър или мобилно устройство разполагащ с Internet.

• • • • •

Искаме да осъществяваме мониторинг от няколко отдалечени радиосистеми на един компютър. Как може да стане това?

За мониторинг на няколко отдалечени радиосистеми е разработено приложението LARS SERVER, което събира отдалечените събития и ги прехвърля към основния компютър за мониторинг.

• • • • •

Необходимо ли е да се въвеждат отново данните, ако искаме да ползваме програмата LARS PC, а досега сме ползвали друга програма?

В зависимост от използваната от Вас програма има възможност за конвертиране на данните във формат подходящ за програмата LARS PC, с което се избягва повторното им въвеждане. за по-подробна информация е необходимо да се свържете с нас.

• • • • •

Възможно ли е клиентите на СОТ да получават информация за своите обекти?

Клиентът на СОТ може да получава SMS оповестяване в реално време или email съобщения за определен период на възникналите събития от охраняваните обекти. Интернет приложението LARS USER позволява следене на статуса на обектите му чрез Internet.

• • • • •