Добре дошли в нашия сайт!

Дейността ни основно е ориентирана към разработка, внедряване и поддръжка на софтуер предимно за охранителния бизнес. Фирмата осъществява гаранционна и извън гаранционна поддръжка на внедрените продукти.

На сайта ще намерите информация за нас, нашите продукти и партньори. предстоящи събития и новини. Също така тук е и техническото описание на нашите програми, използвани централи, датчици и друга полезна информация. Тук ще намерите решение за информационното обслужване на вашата охранителна система.

Нашият софтуер постоянно се актуализира в съответствие с изискванията на нашите партньори и новата техника и технологии, които навлизат в охранителния бизнес.