30/03/2015

Достъпно е интернет приложението Polaris Tech за вход и справки на наличната техника по тип и собственост на обектите на СОД. Програмата улеснява работата на техниците при ремонт и профилактика на обектите.

05/01/2015

Чрез интернет приложението Lars WEB , което вече е достъпно на нашия сайт, операторите по СОТ и патрулите могат да следят състоянието на обектите и оптимизират маршрутите си за действие на мобилните си устройства.

14/02/2014

Нашите потребители вече ползват Lars PC v6.5i Новото в тази версия е: Работа с нови приемни устройства, GPRS модеми и протоколи, разширени справки и формати за експорт, работа с видео и много други възможности.

04/10/2013

Поребителите могат да ползват новата версия на програмата Polaris Dog v4.1 Новите неща в тази версия са: електронни фактури, работа с фискален принтер, SMS и email съобщения и много други.