Нашите продукти се ползват от държавни учреждения и над 40 частни фирми, които активно развиват охранителна дейност и вече трайно са се наложили на пазара.

Наши партньори са малки, средни и големи охранителни фирми от цялата страна. Партньорите ни високо оценяват функционалноста на програмите ни, удобството при работа с тях и надежността им.

При нашите партньори наши програмни продукти намират приложение в зависимост от организационната структура на фирмата, наличната техника и поставените цели.