програма за централизиран мониторинг на обекти

   

Изисквания

Хардуерни изисквания: Програмата е непретенциозна към хардуера - минимум RAM 1Gb, необходимо дисково пространство поне 100Mb, свободени RS232 портове, по възможност звукова и мрежова карта.

Софтуерни изисквания: Програмата LARS PC е Windows базирано приложение и работи в среда на WinXP, Win7 и Win8. За някои от функциите е необходим и Internet.


Описание

LARS PC е софтуер за централизиран алармен мониторинг и наблюдение на охранявани обекти. В реално време се получава и визуализира пред оператора информация за събитието в обекта за предприемане на своевременни бързи действия по обработката на сигнала и изпращане на екип за реакция или отстраняване на проблема.

LARS PC притежава удобен и практичен интерфейс с бърз достъп до множество оперативни и дългосрочни справки и се ползва в над 50 охранителни фирми у нас и чужбина.

LARS PC е надежден инструмент ползващ най-новите информационни технологии за пълен контрол и адекватна реакция в мониторинг центровете на СОТ. Програмата отговаря на нуждите на малки и големи мониторинг центрове.


Възможности на програмата

Програмата LARS PC е основен инструмент при работата в мониторинг центровете. В реално време тя позволява следене на сигналите пристигащи от охраняваните обекти със СОТ, като визуализира събитията. Програмата генерира, изпраща и отпечатва оперативни и дългосрочни справки въз основа на които могат да се вземат необходимите решения.