програма за мониторинг на обекти през интернет

   

Изисквания

Хардуерни изисквания: Програмата е без специфични изисквания към хардуера.

Софтуерни изисквания: Програмата LARS WEB е интернет базирано приложение и е необходим достъп до Internet и инсталиран браузер.


Описание

LARS WEB е приложение за алармен мониторинг и наблюдение на охранявани обекти от стационарни и мобилни устройства. В реално време се получават и визуализират пред оператора алармените събития в обекта и тяхната локация за предприемане на своевременни бързи действия на екип за реакция.

LARS WEB притежава удобен и практичен интерфейс с бърз достъп до нужната информация, облекчава и оптмизира дейността на екипите.

LARS WEB е надежден инструмент ползващ най-новите информационни технологии за пълен контрол и адекватна реакция в мониторинг центровете и екипите на СОТ. Програмата отговаря на нуждите на малки и големи мониторинг центрове.


Възможности на програмата

Програмата LARS PC е основен инструмент при работата в мониторинг центровете. В реално време тя позволява следене на сигналите пристигащи от охраняваните обекти със СОТ, като визуализира събитията. Програмата генерира, изпраща и отпечатва оперативни и дългосрочни справки въз основа на които могат да се вземат необходимите решения.

Приложението LARS WEB е основен инструмент за мониторинг, който може да се ползва от екипите за реагиране по СОТ. В реално време те могат да получават сигналите от охраняваните обекти на мобилното си устройство. Потребителите на приложението получават информация за местоположението на реагиращите екипи и полезна информация за ефективно реагиране.