програма за клиентите на СОД - мониторинг и справки

   

Изисквания

Хардуерни изисквания: Програмата е без специфични изисквания към хардуера.

Софтуерни изисквания: Програмата LARS USER е интернет базирано приложение и за нормалното и функциониране е необходим достъп до Internet и инсталиран браузер.


Описание

LARS USER е интернет приложение ориентирано към клиентите на СОТ. Чрез това приложение в реално време потребителите могат да ползват индивидуален мониторинг на обектите си и получават информация за актуалното им състояние. Потребителят може да направи справка за финансовите си задължения и тяхното изпълнение.

LARS USER притежава удобен и интуитивен интерфейс с бърз достъп до нужната информация, помагащ на клиента да бъде своевременно информиран.


Възможности на програмата

Приложението LARS USER може да се използва като основен инструмент за мониторинг, а също така и като мобилен, който може да се ползва от екипите за реагиране по СОТ. В реално време те могат да получават сигналите от охраняваните обекти на мобилното си устройство. Потребителите на приложението получават информация за местоположението на реагиращите екипи и полезна информация за ефективно реагиране. Регистрираните клиенти на СОТ могат да получават реални сигнали от обекта си, да се информират за статуса му, справка за финансовите задължения и извършени плащания и вложена техника. Приложението е съвместимо и взаимодейства с програмите LARS PC, POLARIS DOG и POLARIS TECH.