програма за централизиран мониторинг на обекти

   

Изисквания

Хардуерни изисквания: Програмата е непретенциозна към хардуера - минимум RAM 1Gb, необходимо дисково пространство поне 20Mb.

Софтуерни изисквания: Програмата LARS GMAP е Windows базирано приложение и работи в среда на WinXP, Win7 и Win8. За нормалното и функциониране е необходим достъп до интернет и локална мрежа.


Описание

LARS GMAP е софтуер за мониторинг на алармените съобщения от охраняваните обекти и тяхната локация върху картата на населеното масто.

LARS GMAP притежава елементарен и интуитивен интерфейс и работи съвместно със софтуера LARS PC, като използва и сервизните функции на GOOGLE MAP.

LARS GMAP е надежден инструмент ползващ най-новите информационни технологии в мониторинг центровете на СОТ. Програмата отговаря на нуждите на малки и големи мониторинг центрове.


Възможности на програмата

Програмата LARS GMAP е помощен инструмент при работата в мониторинг центровете. В реално време тя позволява визуализиране на обектите върху картата, от които пристигат сигнали за настъпващи събития, регистрирани от охранителната техника. Програмата комуникира с основната програма за мониторинг LARS PC и не се нуждае от въвеждане на данни за обектите.