програма концентратор на събития от различни централи

   

Изисквания

Хардуерни изисквания: Програмата е непретенциозна към хардуера - минимум RAM 1Gb, необходимо дисково пространство поне 10Mb. За нормалната и работа е необходим достъп до интернет и/ или локална мрежа.

Софтуерни изисквания: Програмата LARS SERVER е Windows базирано приложение и работи в среда на WinXP, Win7 и Win8.


Описание

LARS SERVER е софтуер разработен за дейностите в мониторинг центровете. Неговото предназначение е да събира постъпващата информация в различни мониторинг центрове или сървъри и да я предава към един главен мониторинг център. Програмата може да се използва за контрол на отдалечени приемни станции.

LARS SERVER притежава удобен и практичен интерфейс и се използва съвместно с програмата LARS PC, с която взаимодеиства активно.

LARS SERVER е надежден инструмент ползващ най-новите информационни технологии за пълен контрол и адекватна реакция в мониторинг центровете на СОТ. Програмата отговаря на нуждите на малки и големи мониторинг центрове.Възможности на програмата

Програмата LARS SERVER е помощен инструмент при работата в мониторинг центровете. Програмата е сървърно приложение, което концентрира сигналите от отдалечени приемни станции, като използва протокола TCP/IP и комуникира с основния софтуер за мониторинг LARS PC, който да визуализира получените сигнали.