програма за контрол на договорните отношения в СОД

   

Изисквания

Хардуерни изисквания: Програмата е непретенциозна към хардуера - минимум RAM 1Gb, необходимо дисково пространство поне 100Mb.

Софтуерни изисквания: Програмата POLARIS DOG е Windows базирано приложение и работи в среда на WinXP, Win7. За някои от функциите е необходим достъп до интернет.


Описание

POLARIS DOG е софтуер за управление и контрол на договорните отношения между фирмите по СОТ и техните клиенти. С тази програма може да подготвите, отпечатате и следите изпълнението на договорите си. Автоматизира дейностите по плащанията и фактурирането им.

POLARIS DOG притежава удобен и практичен интерфейс и е в помощ на служителите в офисите на СОТ.

POLARIS DOG е надежден инструмент ползващ най-новите информационни технологии и може да получите множество справки за ефективно управление на дейността си. Програмата отговаря на нуждите на малки и големи охранителни фирми.Възможности на програмата

Програмата POLARIS DOG е много полезен инструмент при работата в офисите на СОТ. Програмата автоматизира целия цикъл от сключването на договор с клиента, профилактиката и обслужването му до финансирането на услугите и издаване на съответните документи.